Η τράπεζα 
Τα στάδια δημιουργίας της τράπεζας
Τα μέλη
Οι διαχειριστές
Τα στελέχη
Τα προϊόντα
 
Οι επενδύσεις

 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α
Το σύστημα αξιών της Animal Bank

•  Όλα τα ζώα έχουν ίσα δικαιώματα και η τράπεζα οφείλει να τα υπερασπίζεται ισότιμα.

•  Τα ζώα δεν εμπορεύονται και δεν αποτελούν κανενός είδους προϊόντα.

•  Η ανωτερότητα του ανθρώπου απέναντι στα ζώα είναι ακριβώς η δυνατότητα που έχει να τα σεβαστεί, να τα βοηθήσει και να τους αναγνωρίσει το αναφαίρετο δικαίωμα τους στη ζωή.

•  Μια ηθική ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα θα αναβαθμίσει γενικά την ποιότητα της ζωής στον πλανήτη.

•  Το κέρδος δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την τράπεζα, αλλά το μέσον με το οποίο θα επιτύχει την αποστολή της, να βοηθήσει τα ζώα όλου του κόσμου.

•  Τα οικονομικά οφέλη από την δραστηριότητα της τράπεζας, θα έχουν ως αποδέκτη τους πελάτες της και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

•  Η καλή πίστη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η ευθύνη της τράπεζας απέναντι στα μέλη και στους πελάτες της, αποτελούν και το κριτήριο της καλής λειτουργίας της.

•  Η Animal Bank δεν πωλείται, δεν συγχωνεύεται, δεν τεμαχίζεται και δεν κληρονομείται.

•  Οι εργαζόμενοι στην τράπεζα απολαμβάνουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

•  Η τράπεζα διαθέτει το αίσθημα της ευθύνης να ορίζει τον εαυτό της αρωγό σε κάθε προσπάθεια που προάγει την πρόοδο και σέβεται τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Τα στάδια δημιουργίας της τράπεζας

Ένας από τους βασικούς στόχους ετούτης της σελίδας είναι να διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες και τους τρόπους δημιουργίας μιας παγκόσμιας τράπεζας για τα ζώα, με απώτερο στόχο να βοηθήσουμε έμπρακτα και από θέση ισχύος τα ζώα όλου του κόσμου. Η συμβολή της ιστοσελίδας είναι να καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση σταδιακής δημιουργίας μιας τέτοιας τράπεζας, η οποία όμως(πρόταση) θα τεθεί υπό διερεύνηση και υπό αξιοποίηση από όλους εσάς που νοιάζεστε και αισθάνεστε την ανάγκη να υποστηρίξετε με τις ιδέες και τις προτάσεις σας τον ευγενικό αυτό σκοπό. Η απήχηση του κόσμου θα αποτελέσει και το βασικό κριτήριο για να επιμείνουμε και να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο όραμα.

Η πρόταση αναλυτικά έχει ως εξής:

Στάδιο Πρώτο:

Η δημιουργία ενός παγκόσμιου λογαριασμού για τα ζώα, σε κάποια θυρίδα παγκόσμιας εμβέλειας και κύρους τράπεζας, στον οποίο θα έχουν εύκολη πρόσβαση κατάθεσης όλοι οι πολίτες του κόσμου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εξεύρεση κατάλληλων διαχειριστών αυτού του λογαριασμού που σύμφωνα με την πρόταση της σελίδας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες και διακεκριμένες φιλοζωικές οργανώσεις διεθνούς κύρους και αναγνώρισης( WSPA , PeTA , RSPCA , ADI κ.λ.π.)των οποίων θα ζητήσουμε τη βοήθεια και την συμπαράσταση στον αγώνα μας(Περισσότερα στο link Διαχειριστές ). Παράλληλα θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε παγκόσμια γνωστό την ύπαρξη και τους στόχους αυτού του λογαριασμού, μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας δεδομένα. Όταν θα τίθεται θέμα διάθεσης κάποιου ποσού από τον λογαριασμό για λόγους διαφήμισης, η διαφάνεια των χειρισμών της διαχείρισης θα αποτελεί και την εγγύηση της διάθεσης. Οι καταθέτες θα ενημερώνονται τακτικά για το μέγεθος των καταθέσεων.

Στάδιο δεύτερο:

Όταν ο λογαριασμός θα υπερβεί κάποιο όριο στο ύψος των καταθέσεων το οποίο μπορούμε και από την αρχή να οριοθετήσουμε , τότε θα μπορούμε να θέσουμε θέμα ίδρυσης ενός παγκόσμιου τραπεζικού οργανισμού, με τον χαρακτήρα μη κυβερνητικής οργάνωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(με την ευρεία οικονομική έννοια) με τίτλο Animal Bank και του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα διατίθενται αποκλειστικά για την βοήθεια των ζώων.

Για την μορφή της τράπεζας έχουμε τις παρακάτω δυνατότητες:

1 η Δυνατότητα: Ίδρυση τράπεζας μελών(μόνο) με δυνατότητα χρήσης μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη της τράπεζας. Τα μέλη θα έχουν αγοράσει μερίδες(όπως σε μια συνεταιριστική τράπεζα) και θα είναι φυσικά πρόσωπα που δεν θα συνδέονται με επιχειρήσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους οικονομικά συμφέροντα. Τα μέλη θα έχουν δικαιώματα ελκυστικά που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον.

( Περισσότερα στο link Τα μέλη ). Και εδώ τον βασικό ρόλο θα παίζουν οι διαχειριστές της τράπεζας. Αποδεκτές θα γίνονται κάθε είδους δωρεές προς την τράπεζα από διαπιστωμένους ευεργέτες των ζώων οι οποίοι θα μπορούν να διαδραματίζουν επιπλέον ρόλο στη διαχείριση της τράπεζας.

2 η Δυνατότητα: Ίδρυση κανονικής τράπεζας, που θα διαθέτει όλα τα προϊόντα μιας τράπεζας, θα ανταγωνίζεται επάξια και θα δίνει αυξημένα κίνητρα για δημιουργία καλής πίστης και μιας καλής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Με μια σωστή διαχείριση των κερδών της μπορεί να αναπτύσσεται η τράπεζα με συμφέρουσες προτάσεις αξιοποίησης των κεφαλαίων των πελατών της με μεγαλύτερα επιτόκια στις καταθέσεις και μικρότερα στο δανεισμό από ότι σε μια κοινή τράπεζα προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών που θα την στηρίξουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη της τράπεζας θα διατίθενται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Μπορεί τα τελικά οφέλη να είναι μικρότερα από εκείνα μιας κοινής τράπεζας, αλλά τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη τόσο μεγάλα που πάλι με κέρδος θα γράφεται ο ισολογισμός της.


 

Τα μέλη

Μέλη της τράπεζας θα είναι όσοι διαθέτουν μερίδες της τράπεζας(Για την 1 η δυνατότητα)ή έχουν λογαριασμό από κάποιο ύψος και πάνω στην συγκεκριμένη τράπεζα(Για την 2 η δυνατότητα)

Τα μέλη της τράπεζας θα απολαμβάνουν σειράς δικαιωμάτων που θα δικαιολογούν τη σχέση τους με την τράπεζα. Θα έχουν υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων και χαμηλότερο χορηγήσεων από μια κοινή τράπεζα. Τα δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά κ.λ.π.) θα έχουν ευνοϊκότερους όρους και γενικά η σχέση της τράπεζας με τα μέλη της θα είναι δημιουργική και πάνω απ' όλα ανθρώπινη.

Όλοι οι φίλοι των ζώων σε όλο τον κόσμο έχουμε καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες, χωρίς ιδιαίτερα οφέλη για εμάς τους ίδιους. Από την άλλη μεριά, χωρίς να το επιδιώκουμε, στηρίζουμε τεράστιους χρηματοπιστωτικούς ομίλους με τους οποίους δεν μας συνδέει καμία ιδιαίτερη σχέση. Δεν έχουμε ούτε κοινά οράματα αλλά ούτε και ανάλογες ωφέλειες. Ήρθε ο καιρός να στηρίξουμε την δική μας τράπεζα η οποία θα φροντίζει εκτός από τις οικονομίες μας και την ποιότητα της ζωής στον πλανήτη.

Οι διαχειριστές

Το σημαντικότερο δομικό στοιχείο στη δημιουργία και τη λειτουργία της τράπεζας είναι οι διαχειριστές. Είναι οι άνθρωποι που θα εμπνεύσουν την καλή πίστη, την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και θα αποτελούν του εγγυητές για τις αξίες , το δημιουργικό παρόν και το επιτυχημένο μέλλον της τράπεζας.

Όταν υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι πολύ λεπτές. Γι' αυτό και θα πρέπει η επιλογή των διαχειριστών να είναι εξαιρετικά σοβαρή και με όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια. Η σελίδα θα ενημερώσει για το όραμα τις παρακάτω φιλοζωικές οργανώσεις τις οποίες θεωρεί αξιόλογες, παρακολουθώντας την δράση τους για χρόνια και θα τις προτείνει αρχικά ως «διαχειριστές του οράματος» και στη συνέχεια ως διαχειριστές της τράπεζας. Αν κάποιος επισκέπτης ή μέλος της σελίδας θέλει να κάνει πρόταση, παρέμβαση ή κριτική πάνω στο θέμα της επιλογής των διαχειριστών, δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την σελίδα.

Οι προτεινόμενοι αρχικοί διαχειριστές είναι:

 
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 
1

WSPA (World Society for the Protection of Animals)
(Παγκόσμια κοινωνία προστασίας των ζώων)

 
     
2
PeTA
(People for the Ethical Treatment of Animals)
(Άνθρωποι για την ηθική μεταχείρηση των ζώων)

 
     
3 IFAW (International Fund for Animal Welfare)
(Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων)
 
     
4
RSPCA
(The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
(Η Βασιλική κοινωνία για την πρόληψη της σκληρότητας στα ζώα)
 
     
5

ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
( Αμερικανική κοινωνία για την πρόληψη της σκληρότητας στα ζώα )

 
     
6 ADI (Animal Defenders International)
(Διεθνείς Υπερασπιστές των Ζώων)
 
     
7 GEARI (Group for the Education of Animal-Related Issues)
(Ομάδα για την εκπαίδευση των σχετικών με ζώα θέματα)
 
     
8 Animals' Angels (Άγγελοι των Ζώων)  
     
9 ANIMAL AID (Ενίσχυση των Ζώων)  
     
10 WWF ( World Wildlife Fund )(Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής)  
     
11 Eurogroup For Animals (Animal welfare organizations in Europe) (Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για την Ευημερία των Ζώων)  
     
12 VEGSOC (Vegetarian Society)(Κοινωνία των χορτοφάγων)  
     
13
BUAV
(Campaigning to end Animal Experiments)
(Εκστρατεία για το τέλος των πειραμάτων στα ζώα)
 
     
14 FAACE (Fight Against Animal Cruelty in Europa)
(Αγώνας ενάντια στην σκληρότητα στην Ευρώπη)
 
     
15 BORN FREE (Γεννημένος Ελεύθερος)  
     


Ελπίζουμε να ανταποκριθούν στην ιδέα της Animal Bank υπερασπιστές των Ζώων απ' όλο τον κόσμο, πολλοί περισσότεροι από αυτούς που προτείνουμε !

Θερμή παράκληση, προς όλες τις Οργανώσεις του πλανήτη που εργάζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ζώων:

Ενώστε τώρα τις δυνάμεις σας γύρω από την ιδέα της Animal Bank για τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής παγκόσμιας δύναμης υποστήριξης των δικαιωμάτων των Ζώων του πλανήτη.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη σωτηρία των Ζώων και δεν πρέπει να χαθεί...! 

 

Τα στελέχη

Ένας από του πολλούς κοινωνικούς ρόλους της τράπεζας είναι και η δημιουργία θέσεων εργασίας προκειμένου να στελεχωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η επιλογή των στελεχών της θα γίνεται με αυστηρά αξιολογικά κριτήρια και θα προσλαμβάνει ανθρώπους που έχουν την γνώση στο αντικείμενο, την πίστη στην ιδέα αλλά και την όρεξη για δουλειά, ώστε να υπερασπίζονται και να προωθούν εποικοδομητικά τα συμφέροντα της τράπεζας.


 

 

Τα προϊόντα

Τα προϊόντα της τράπεζας θα είναι όλα όσα προσφέρει σήμερα ένας σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Ο πελάτης της Animal Bank θα βρίσκει λύσεις στην τράπεζα του, για όλες τις ανάγκες του. Όταν μάλιστα θα συγκρίνει τις λύσεις αυτές με εκείνες των άλλων τραπεζών θα αισθάνεται ικανοποίηση. Μεταξύ των προϊόντων θα είναι λογαριασμοί, καταθέσεις, αναλήψεις ,δάνεια ,με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, για επενδύσεις που σέβονται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ζώων.


 

Οι επενδύσεις

•  Αλυσίδες καταστημάτων βιολογικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

•  Καταστήματα καλλυντικών με βιολογικά μόνο πρώτες ύλες που θα φροντίζουν την εξωτερική αλλά και την εσωτερική ομορφιά του καταναλωτή.

•  Αγροκτήματα καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων παντός τύπου και είδους με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

•  Αλυσίδες εστιατορίων σε όλο τον κόσμο που θα υποστηρίζουν και θα προάγουν την υγιεινή-ηθική διατροφή.

•  Πάρκα αναψυχής επίγεια και θαλάσσια για την ψυχαγωγία ανθρώπων που σέβονται την φύση στα οποία θα γνωρίζουν και θα συναντούν τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

 

 

 

Γίνε τώρα κι εσύ συνεργός στη δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα Ζώα.
Της πιο ανθρώπινης τράπεζας του κόσμου!

Animal Bank

 

 

Copyright © 2008 Animal Bank.Org