Για τα ΖώαΤα ζώα του κόσμου υπάρχουν για τους δικούς τους λόγους. Δεν έγιναν για τους ανθρώπους περισσότερο από ότι οι μαύροι άνθρωποι έγιναν για τους λευκούς, ή οι γυναίκες δημιουργήθηκαν για τους άνδρες.
Alice Walker
Τι είναι για μας τα ζώα;
Νομοθεσία
Η απανθρωπία του ανθρώπου στα ζώα, το περιβλαλλον, και την οικονομία
Υποστηρικτές των Ζώων
Τι έχουν πει διάσημοι στοχαστές για τα ζώα
   
   


Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρo Πρώτo
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Άρθρο Δεύτερο
1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Άρθρο Τρίτο
1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνει στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.

Άρθρο Τέταρτο
1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.

Άρθρο Πέμπτο
1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του.
2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρο Έκτο
1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα.
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Άρθρο Έβδομο
Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.
Άρθρο Όγδοο
1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες τεχνικές.

Άρθρο Ένατο
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.

Άρθρο Δέκατο
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων.
2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.

Άρθρο Ενδέκατο
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.

Άρθρο Δωδέκατο
1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί "γενοκτονία", έγκλημα απέναντι στο είδος.
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.

Άρθρο Δέκατο Τρίτο
1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.

Άρθρο Δέκατο Τέταρτο
1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Διεθνής Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων - Παρίσι 1978 

Τι είναι για μας τα ζώα;

Τι είναι για μας τα ζώα; Είναι τροφή, φίλοι,     παράσιτα, φορείς ασθενειών, εργάτες, πηγή αισθητικής απόλαυσης, διασκέδαση, «ανανεώσιμες» πηγές, αρπακτικά, εργαλεία έρευνας, πηγές πρώτων υλών και άλλα. Είναι αντίπαλοί
μας, πόροι, αντικείμενα ψυχαγωγίας κ.ά., νέες χρήσεις των ζώων έχουν πρόσφατα προστεθεί στον μακρύ κατάλογο. Μπορούμε τώρα να  δούμε τα ζώα     σαν    στρατιώτες που   αποσύρονται από ένα βασίλειο που δεν υπάρχει πια, επιζήσαντες που κινδυνεύουν και   με τους   οποίους, επιτέλους, πρέπει να κάνουμε ειρήνη. Η ζωή κάθε ζώου είναι πολύτιμη,άγρια και κατοικίδια, άγρια  ζώα που    όμως   βρίσκονται φυλακισμένα     σε ζωολογικούς κήπους, τσίρκο, μαγαζιά και ενυδρεία, ζώα που θα έπρεπε     να είναι κατοικίδια,    αλλά έχουν γίνει είτε εν μέρη είτε ολοκληρωτικά άγρια και τέλος εκείνα που στο μακρινό παρελθόν ή πρόσφατα έχουν   εγκατασταθεί κοντά   στο   ανθρώπινο είδος αλλά διατηρούν την ανεξαρτησία τους . Τα ζώα γεννώνται, μαθαίνουν και    έχουν    περιέργεια, τρέχουν και τρώνε, αναπτύσσουν σχέσεις με τα άλλα ζώα του είδους τους. Τα ζώα τα κάνουν όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, με τον τρόπο που είναι   φυσικός   για    κάθε είδος. Ο τρόπος συμπεριφοράς τους δεν είναι καλύτερος  ή   χειρότερος
από τον δικό μας, εναι απλώς διαφορετικός. Όλα αυτά μπορεί να είναι ευνόητα, τουλάχιστον για κάποιον που έχει κάποια σχέση    με ζώα.   Εν τούτης, και ο τρόπος σκέψης   και   η   συμπεριφορά    μας δείχνουν   ότι τις περισσότερες     φορές   θεωρούμε    τα    ζώα όχι σαν ξεχωριστά άτομα αλλά μόνο (και όχι πάντα) σαν είδος, οπότε     δεν    υποφέρουν,    δεν      σκέπτονται,  δεν συναισθάνονται,   δεν    φοβούνται το   θάνατο και δεν έχουν αισθήματα. Αυτές οι πεποιθήσεις υπάρχουν παρ' ότι η επιστήμη της Ηθολογίας     και   οι     φιλοσοφικοί στοχασμοί δηλώνουν καθαρά ότι    στις   περισσότερες περιπτώσεις,     είναι    απλώς     προκατάληψης   που χρησιμοποιούμε για να υποτάσσουμε τα ζώα στις δικές
μας ανάγκες χωρίς φραγμούς. Δεν τίθεται θέμα για την ιδιαίτερη φύση    των     ανθρωπίνων    όντων  σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από ότι για τη φύση κάθε είδους και δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε    το αίσθημα ότι ανήκουμε στο δικό   μας ξεχωριστό    είδος. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε  ανθρώπινα όντα δεν μας δίνει το δικαίωμα να δηλώνουμε    ότι  η  «φυσική» μας θέση είναι στην κορυφή της πυραμίδας και τα υπόλοιπα είδη      βρίσκονται     την    βάση της. Η Ηθολογία και η Συγκριτική Νευροφυσιολογία,   όπως και η κοινή λογική, αποδεικνύουν με στοιχεία    ότι    ο    πόνος, η ευτυχία,
η αγάπη, το συναίσθημα, ο αλτρουισμός, η   ικανότητα επικοινωνίας, η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και η πολιτιστική κληρονομιά   δεν   είναι    χαρακτηριστικά αποκλειστικά     του     ανθρωπίνου   είδους   και   στην πραγματικότητα, σε    ειδικές  περιπτώσεις κάποια από αυτά      απαντώνται    με     εντονότερη    μορφή    σε εκπροσώπους    άλλων   ειδών.    Αυτές οι ιδιότητες, με πρώτες  τις ικανότητες να αγαπούν   και    να   πονούν, είναι αρκετές για να προσδώσουν δικαιώματα σε όλους όσους τις κατέχουν ακριβέστερα, το δικαίωμα σε μια ίση θεώρηση των αναγκών στον τομέα της ψυχολογίας   και  της συμπεριφοράς. Ο πολιτισμός είναι στενά δεμένος με τον μακροχρόνιο αγώνα κατά των διακρίσεων   μάχη  για την εκμηδένιση των διακρίσεων   όπως αφέντης - δούλος,   αριστοκράτης - πληβείος, λευκός - μαύρος, άνδρας - γυναίκα, ετερόφυλος  -   ομοφυλόφιλος,    έχει     δώσει    ηθικές   νίκες   και   πρόοδο στην ποιότητα ζωής.      Η αναγνώριση δικαιωμάτων σε άτομα    που δεν   ανήκουν    στο ανθρώπινο είδος σημαίνει ότι αυτή    η τάση εξελίσσεται σε θετική κατεύθυνση.    Η    κοινωνία    έχει    ήδη παραδεχτεί την ανάγκη να προστατεύσει τα πιο ανυπεράσπιστα μέλη της. Όσο δυσκολότερο     είναι να επιβάλλουν τα δικαιώματα τους, τόσο   μεγαλύτερη και η υποχρέωση της κοινωνίας να τα διαφυλάξει. Αν   αυτή η τακτική θεωρείται ορθή, τότε   είναι    νόμιμο   να την προεκτείνουμε σε καθέναν που έχει δικαιώματα, ανεξάρτητα   από   την   ομάδα,     τη   ράτσα   ή το είδος που ανήκει. Η   ανθρώπινη      γνώση    των ηθολογικών χαρακτηριστικών  διαφόρων    ζωικών ειδών  μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε   πολλές πλευρές  της συμπεριφοράς μας βοηθώντας μας να απορρίψουμε   την      κάποτε     αποκλειστικά    ανθρωποκεντρική εικόνα της φύσης, που έθετε σε κίνδυνο  την δική της και δική μας επιβίωση.    Είναι  καθαρό ότι  δεν είναι ανάγκη να δείξουμε φιλία ή αγάπη στα ζώα, αλλά αναγκαίο να τις επιδείξουμε σε όλους   τους   ανθρώπους για να πειστούμε ότι  είναι   ηθικό   λάθος     να   σκοτώνουμε, να προκαλούμε  πόνο ή  να  αρνιόμαστε την ελευθερία στα υπόλοιπα πλάσματα;

Ζω τον κόσμο που ονειρεύομαι

 

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι ακτιβιστές των ζώων και οι δικηγόροι τους χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο περίπλοκες και συντονισμένες νομικές στρατηγικές σε μία προσπάθεια να αλλάξουν προοδευτικά τον τρόπο με τον οποίο οι νόμοι μας αντιμετωπίζουν τα ζώα. Οι νόμοι ενάντια στην σκληρότητας υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, αυτοί οι νόμοι έχουν επεκταθεί και έχουν ενισχυθεί. Το 1994 μόνο 15 κράτη περιείχαν στα καταστατικά τους νόμους που αντιμετώπιζαν την σκληρότητα σαν κακούργήμα, σήμερα 41 κράτη περιλαμβάνουν στα καταστατικά τους νόμους που χαρακτηρίζουν ορισμένες περιπτώσεις σκληρότητας, ως κακουργήματα. Η εισαγωγή των νόμων "φυλάκων", η εμπιστοσύνη στα κατοικίδια ζώα, οι διαφωνίες επιτήρησης κατοικίδιων ζώων, και οι δίκες που ισχυρίζονται, το κτηνιατρικό αδίκημα, η απώλεια συντροφικότητας, και η επιβολή του συναισθηματικού κινδύνου σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν τα ζώα, όλα συμβάλλουν σε ένα νέο και επεκτεταμένο σώμα του νόμου σχετικά με τα ζώα.

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα sites τα οποία περιλαμβάνουν στις σελίδες τους την υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα των ζώων ανά τον κόσμο.
Μπορείτε να διαβάσετε τος νόμους σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το traslation site:http://www.babelfish.altavista.com/tr

 

http://www.animallaw.com/

Το AnimalLaw.com παρέχει την πρόσβαση στη νομοθεσία και τα νομικά θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και την ευημερία των ζώων. Το AnimalLaw.com υποστηρίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα απέναντι στα ζώα, τον έλεγχο των ζώων, την ευημερία των πειραματόζωων,τη χρήση των ζώων στην εκπαίδευση, στην δοκιμή προϊόντων και στο εργαστήριο, τα ζωικά ζητήματα ελέγχου, και τη γενική ευημερία των ζώων.

Άλλα ενδιαφέροντα links

 Animal Law Committee of the ABA Tort Trial & Insurance Practice Section

 Animal Law Journal

 Animal Legal & Historical Center-MSU/Detroit College of Law

 Animal Legal Defense Fund

Animal Rights Law-Rutgers University School of Law

 Animal Welfare Act

 Center for Animals and Public Policy-Tufts Cummings School of Veterinary Medicine

 Center for Wildlife Law-University of New Mexico School of Law

 Institute for Animal Rights Law

 International Institute for Animal Law

 National Anti-Vivisection Society

 The National Center for Animal Law-Lewis & Clark Law School

 Pet-Abuse.com
Η απανθρωπία του ανθρώπου στα ζώα, το περιβλαλλον, και την οικονομία
Εάν κανείς αντιλαμβάνεται τα ζώα ως ηλίθια, βρώμικα και κτηνώδη, αυτό ίσως βοηθά να διευκολυνθεί το ηθικό φορτίο της δολοφονίας και της κατανάλωσης τους. Οι χοίροι, μαζί με τα άλλα προς τροφή ζώα, είναι ιδιαίτερα ευφυείς. Ο καθηγητής Stanley Curtis του κρατικού πανεπιστημίου Penn έχει διδάξει τους χοίρους να καταλαβαίνουν τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ ενεργειών και αντικειμένων προκειμένου να παίξουν βιντεο-παιχνίδια. Οι χοίροι έχουν αποδειχθεί ότι είναι συγκεντρωμένοι, δημιουργικοί, καινοτόμοι και ίσοι σε νοημοσύνη με τους χιμπατζήδες.

Τα προς τροφή ζώα σφάζονται κατά εκατομμύρια. Συχνά γδέρνονται, βράζονται και σφάζονται ζωντανά! Αν επρόκειτο να αποβάλουμε την κατανάλωση κρέατος εξ ολοκλήρου, οι πόροι τροφίμων του κόσμου θα ήταν επαρκείς για να ταΐσουν 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 1998. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 15 κιλά σιταριού για να παράγουμε μόνο ένα κιλό βόειου κρέατος, 6 κιλά σιταριού για να παράγουμε ένα κιλό χοιρινού κρέατος, 3 κιλά σιταριού για να παράγουμε ένα κιλό κοτόπουλου και 9 κιλά ιχθυάλευρου για να παράγουμε ένα κιλό εκτρεφόμενων ψαριών. Το ίδιο σιτάρι μπορεί να καταναλωθεί άμεσα από τους ανθρώπους.

Η καταστροφή του περιβάλλοντός μας που προκαλείται από την παραγωγή εκτρεφόμενων ζώων είναι μια απέραντη δαπάνη που δεν υπολογίζεται στην τιμή που καταβάλλετε για το κιλό του κρέατος στο κρεοπωλείο.

Παραδείγματος χάριν, τα τεράστια ποσά σιταριού και βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται για να εκθρέψουν τον παγκόσμιο πληθυσμό των 1,3 δισεκατομμυρίων βοοειδών βόειου κρέατος. Το συνδυασμένο βάρος των εξημερωμένων βοοειδών στη γη είναι περισσότερο από αυτό όλων των ανθρώπων! Σε όλο τον κόσμο, το 60 τοις εκατό του εδάφους προς βόσκηση είναι υπερχρησιμοποιημένο-- η κύρια αιτία της εδαφολογικής καταστροφής και ερήμωσης. Περίπου το 90 τοις εκατό του γόνιμου εδάφους των ΗΠΑ χάνει χώμα από τον άνεμο και τη διάβρωση του νερού 13 φορές πιο γρήγορα από το φυσικά βιώσιμο ποσοστό. Τα βοοειδή αναστατώνουν τα οικοσυστήματα της μισής και παραπάνω μάζας του παγκόσμιου εδάφους. Για να προσθέσει σε αυτήν την τάση αυτοκτονίας, η αμερικανική κυβέρνηση επιχορηγεί τους εκτροφείς βοοειδών( ranchers ) στα δημόσια εδάφη με $500 εκατομμυρία δολλάρια κάθε χρόνο!

Η αποκαλούμενη Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος( EPA ) αποφάσισε ότι η γεωργία είναι απαλλάξιμη από τον νόμο περί καθαρού νερού στις ΗΠΑ ακόμα κι αν το 60 τοις εκατό των ποταμών και των ρυακιών μας θεωρούνται "εξασθενημένα" λόγω των αγροτοκτηνοτροφικών ύδατικών αποβλήτων. Τα γουρούνια, παραδείγματος χάριν, εκκρίνουν 32 φορές το βάρος τους σε περιττώματα και ούρα κάθε χρόνο. Στη κεντρική Καλιφόρνια, 1.600 γαλακτοκομεία παράγουν τα περιττώματα και τα ούρα μιας πόλης 21 εκατομμυρίων ανθρώπων.Είναι απίστευτο αλλά ετησίως παράγονται πέντε ΤΟΝΟΙ κοπριάς από τα εκτρεφόμενα ζώα για κάθε αμερικανικό πολίτη. Αυτό ισοδυναμεί με 130 φορές περισσότερα απόβλητα από όσα παράγονται από τους ανθρώπους! Αυτά τα απόβλητα πετιούνται ή διαρρέουν μέσω του χώματος στην παροχή του γλυκού νερού μας.

Υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο των οποίων το καθημερινό εισόδημα είναι λιγότερο από $1 δολλάριο ημερησίως. Ξοδεύουν το 70 τοις εκατό του εισοδήματός τους στα τρόφιμα, όμως με τις αυξανόμενες τιμές στο σιτάρι λόγω του ανταγωνισμού με τα εκτρεφόμενα ζώα προκαλείται αυξανόμενη πείνα παγκοσμίως. Ειρωνικά, το 1991, η Επιτροπή Ιατρών για Υπεύθυνη Ιατρική ανακοίνωσε τις "νέες τέσσερις ομάδες τροφίμων": που είναι, φρούτα, λαχανικά, ανεπεξέργαστα δημητριακά και όσπρια (φασόλια & μπιζέλια). Το κρέας και τα γαλακτοκομικά θεωρούνται "προαιρετικά" και δεν θεωρούνται απαραίτητα για την καλή υγεία.

Μια περαιτέρω προσβολή στη νοημοσύνη μας, ή την έλλειψη αυτής, όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος, έχει αποκαλυφθεί από την πιο εκτενή μελέτη της διατροφής και του τρόπου ζωής που έγινε ποτέ, και αποκαλείται το Πρότζεκτ Κίνα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης συνδέεται με τη χρόνια πάθηση!
(πηγή: "101 λόγοι για τους οποίους είμαι χορτοφάγος" - έκδοση του 1998, από την Pamela Rice )

Οι απάνθρωπες αγριότητες της εμπορικής παραγωγής κρέατος που συνδυάζονται με την τεράστια κατάχρηση και σπατάλη του λιγοστεύοντος εδάφους και των υδάτινων πόρων μας τεκμηριώνονται λεπτομερώς από τον John Robbins στην τηλεοπτικά ταινία και το βιβλίο του με τίτλο, "Διατροφή για μια νέα Αμερική".

Βλέπετε οι κρεατοφάγοι αποτελούν το πρότυπο του ανεπτυγμένου δυτικού ανθρώπου και τα απαραίτητα «γρανάζια» της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης καταναλωτικής μηχανής. Εμείς δεν θα κουραστούμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια της ντροπής.

Μερικοί αριθμοί, επιμελώς κρυμμένοι από κάποιους(γιατί άραγε;) ίσως σε βοηθήσουν να σκεφτείς.

Σε καθημερινή βάση δολοφονούνται με τον αγριότερο τρόπο κατά μέσο όρο 75 εκατομμύρια ζώα σε όλο τον κόσμο για να γίνουν «απολαυστικοί μεζέδες» στα πιάτα κρεατοφάγων!!!

Η στατιστική της ... ντροπής, αναλυτικά

Καθημερινά κατά μέσο όρο δολοφονούνται: 

70 εκατομμύρια κοτόπουλα

2,8 εκατομμύρια χοίροι

1,2 εκατομμύρια πρόβατα

654.000 αγελάδες

Στον αντίποδα

Αν επρόκειτο να αποβάλουμε την κατανάλωση κρέατος εξ ολοκλήρου, οι πόροι τροφίμων του κόσμου θα ήταν επαρκείς για να ταΐσουν 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 1998

Κατά μέσο όρο, χρειάζονται

15 κιλά σιταριού για να παράγουμε μόνο ένα κιλό βόειου κρέατος

6 κιλά σιταριού για να παράγουμε ένα κιλό χοιρινού κρέατος

3 κιλά σιταριού για να παράγουμε ένα κιλό κοτόπουλου

9 κιλά ιχθυάλευρου για να παράγουμε ένα κιλό εκτρεφόμενων ψαριών


Το ίδιο σιτάρι μπορεί να καταναλωθεί άμεσα από τους ανθρώπους.

Αυτοί οι αριθμοί σε βοηθούν τώρα να καταλάβεις γιατί πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι καθημερινά από την πείνα...!

Ένας χορτοφάγος βοηθάει στην εξάληψη της πείνας στον Πλανήτη

Ένας χορτοφάγος σώζει 99 ζωές ζώων κάθε χρόνο

Γίνε χορτοφάγος και κανένα σώμα δεν πληγώνεται

Σώσε ζωές!

Γίνε χορτοφάγος!

 

Υποστηρικτές των Ζώων

Περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ζώα θανατώνονται προς όφελος των ανθρώπων κάθε χρόνο. Παράλληλα με αυτή την πρωτοφανή βαρβαρότητα, παρατηρείται όμως και μία τάση από διάφορες ομάδες για πιο ηθική συμπεριφορά απέναντι στα ζώα.

Το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών σε πολλές χώρες για θέματα προστασίας των ζώων έχει κατευθύνει ανάλογες προσπάθειες για νομοθετικές ρυθμίσεις, ακόμη και σε επίπεδο συντάγματος.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια, πλήθος φιλοσόφων και ακτιβιστών έχουν ασχοληθεί με μια σειρά θεμάτων εισάγοντας καινοτόμους τρόπους σκέψης που οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κινήματος.

Το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων το οποίο έχει εξαπλωθεί σε όλα τα μέρη του πλανήτη, αμφισβητεί και αναιρεί τις παραδοσιακές σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα.

Με βάση την πιο γνωστή φράση του κινήματος από τον φιλόσοφο Jeremy Bentham (1748-1832) "το ερώτημα δεν είναι εάν τα ζώα έχουν λογική, ή μπορούν να μιλήσουν, αλλά εάν υποφέρουν", οι υποστηρικτές του κινήματος πιστεύουν ότι τα ζώα, ως όντα με αντίληψη και συναίσθηση, έχουν ορισμένα βασικά δικαιώματα τα οποία οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται, όπως το δικαίωμα στη ζωή και στη μη κακοποίηση.

Ο απώτερος σκοπός του κινήματος είναι να σταματήσει η εκμετάλλευση και ο θάνατος των ζώων για ανθρώπινα συμφέροντα.


Τι έχουν πει διάσημοι στοχαστές για τα ζώα

"Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει και να είναι υγιής χωρίς να σκοτώνει ζώα για τροφή. Επομένως, αν τρώει κρέας, συμμετέχει στην αφαίρεση της ζωής ενός ζώου μερικώς για χάρη της όρεξής του. Και η πράξη αυτή είναι ανήθικη."

~ Λέων Τολστόυ , On Civil Disobedience

"Είναι άποψή μου πως ο χορτοφαγικός τρόπος ζωής με τα αγνά φυσικά αποτελέσματά του στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση θα επηρέαζε με τον πιο ευεργετικό τρόπο τη μοίρα της ανθρωπότητας."

~ Άλμπερτ Αϊνστάιν

"Εγώ, από τη μεριά μου, αναρωτιέμαι από τί είδους αίσθημα, μυαλό ή λόγο κατεχόταν αυτός ο άνθρωπος που πρώτος μόλυνε το στόμα του με αίμα, και επέτρεψε στα χείλη του να αγγίξουν τη σάρκα ενός δολοφονημένου όντος. Που έστρωσε το τραπέζι του με τις κατακρεουργημένες μορφές των νεκρών σωμάτων, και ισχυρίστηκε ως καθημερινή τροφή και νόστιμα πιάτα αυτά που ήξερε πως ήταν όντα προικισμένα με κίνηση, με αντίληψη και με φωνή."

~ Πλούταρχος

"Πώς μπορεί κάποιος, που τρώει τη σάρκα άλλων για να φουσκώσει τη δική του σάρκα, να δείξει συμπόνοια;"

~ Τιρουβαλλουβάρ, Tirukkural: 251

"Όσο ο Άνθρωπος συνεχίζει να είναι ο άσπλαχνος καταστροφέας των κατώτερων ζώντων όντων δεν θα γνωρίσει ποτέ υγεία και ειρήνη. Γιατί όσο οι άνθρωποι κατασφάζουν τα ζώα, θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Πράγματι, αυτός που σπείρει τον καρπό του φόνου και του πόνου δεν μπορεί να δρέψει χαρά και αγάπη."

~ Πυθαγόρας

"Θα έρθει η εποχή που άνθρωποι όπως εγώ θα κοιτάξουν την δολοφονία των ζώων όπως τώρα κοιτάνε την δολοφονία ανθρώπων."

~ Λεονάρντο ντα Βίντσι

"Δεν έχω καμία αμφιβολία πως είναι μέρος του προορισμού της ανθρώπινης φυλής, στη σταδιακή βελτίωσή της, να σταματήσει να τρώει ζώα."

~ Χένρυ Ντέιβιντ Θορό

"Μόλις δείπνησες, και όσο προσεκτικά και αν είναι κρυμμένο το σφαγείο στην χαριτωμένη απόσταση μιλίων, υπάρχει συνενοχή (είσαι συνένοχος)."

~ Ραλφ Γουάλντο Έμερσον

"Τίποτα δεν θα ευεργετήσει την ανθρώπινη υγεία και θα αυξήσει τις ευκαιρίες επιβίωσης της ζωής στη Γη περισσότερο όσο η εξέλιξη σε ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο."

~ Άλμπερτ Αϊνστάιν

"Το αισθάνομαι πως η πνευματική πρόοδος όντως απαιτεί, σε κάποιο στάδιο, πως πρέπει να σταματήσουμε να σκοτώνουμε τα συντροφικά μας πλάσματα για την ικανοποίηση των σωματικών μας γούστων." "Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος κρίνεται από το πως φέρεται στα ζώα. Στο μυαλό μου, η ζωή ενός προβάτου δεν είναι λιγότερη πολύτιμη από αυτή ενός ανθρώπου."

~ Μαχάτμα Γκάντι

"Το να γίνεις χορτοφάγος είναι να εισέρχεσαι στο ποτάμι που οδηγεί στη νιρβάνα."

~ Βούδας

"Το Άουσβιτς ξεκινά κάθε φορά που κάποιος κοιτά ένα σφαγείο και σκέφτεται: είναι μόνο ζώα."

~ Θεοντόρ Αντόρνο

"Τα ζώα του κόσμου υπάρχουν για τους δικούς τους λόγους. Δεν φτιάχτηκαν για τους ανθρώπους όπως οι μαύροι άνθρωποι δεν φτιάχτηκαν για τους λευκούς ή οι γυναίκες για τους άντρες."

~ Άλις Γουόκερ

"Αυτό το όμορφο πλάσμα πρέπει να πεθάνει...είναι θάνατος χωρίς λόγο...και ο θάνατος χωρίς λόγο είναι ΦΟΝΟΣ."

~ Σμιθς (Smiths), από το τραγούδι Meat Is Murder

"Βάλε ένα μωρό σε μία κούνια με ένα μήλο και ένα κουνέλι. Αν φάει το κουνέλι και παίξει με το μήλο, θα σου πάρω καινούργιο αυτοκίνητο!"

~ Harvey Diamond

"Αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους,όλοι θα γίνονταν χορτοφάγοι"

~ Πολ ΜακΚάρτνεϊ

 

 

 

Γίνε τώρα κι εσύ συνεργός στη δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα Ζώα.
Της πιο ανθρώπινης τράπεζας του κόσμου!

Animal Bank

 

 

Copyright © 2008 Animal Bank.Org